21.06.2017

Ek Ders Ücretli Kur’an Kursu Öğrt. ek sınav İlanı

T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Müftülüğü
Sayı        : 95336683-902-03-1600                                                                                                       20.06.2017
Konu      : Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi İlanı   
     
 
İLAN
 
 İlgi         :a) Eskişehir Valiliğinin 02/02/2017 tarihli ve 77 sayılı onayı.
                 b) Diyanet İşleri Başkanlığının 18.05.2017 tarihli ve E.35458 sayılı yazısı
                
     İlimiz İlçe Müftülüklerince açılacak olan 2017 yılı Yaz Kur’an Kurslarında ihtiyaç halinde ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere Geçici Kur’an Kursu Öğreticiliği ek sözlü sınavı yapılacaktır.
     2016-2017 eğitim-öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında geçici olarak görevlendirilen öğreticiler yeni bir sınava tabi tutulmaksızın 2017 yılı yaz Kur'an kurslarında görevlendirilebileceklerdir.
 
     SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
     1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’ inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartları, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (b)  bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
     2. En az İmam-Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,
     3. Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
     4. 2016 yılı KPSS(DHBT)’den 60 ve üzeri puan almış olmak, 60 ve üzeri alan  müracaatçı  bulunmadığı takdirde KPSS(DHBT)’ye girmiş olmak.
 
        BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME İŞLEMERİ VE DİĞER HUSUSLAR
      1.Başvuru şartlarını taşıyan adaylar en geç 04/07/2017 tarihi mesai bitimine kadar görev almak istedikleri ilçe müftülüğünü belirten dilekçeleri ile birlikte, T.C. kimlik no’lu nüfus cüzdan fotokopisi, diploma fotokopisi, 2016 yılı KPSS (DHBT) sınav sonuç belgesi, adli sicil kaydı, varsa Hafızlık belgesi fotokopisi, varsa 04-06 Yaş Sertifikası fotokopisi (Belgelerin tamamı aslı ile birlikte getirilecektir) ile İl Müftülüğüne müracaat edeceklerdir. 4-6 Yaş grubunda görev almak isteyenler dilekçelerinde belirteceklerdir. Her aday sadece bir İlçe Müftülüğünde görev alma talebinde bulunabilir. Birden fazla ilçeye müracaat edenlerin müracaatları iptal edilip sınava alınmayacaklardır.
     2. Sınav 06/07/2017 tarihinde saat: 08.00’de İlimiz Müftülüğünde yapılacak olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınava gireceği tarihler ilan bitim tarihinden sonra İlimiz Müftülüğü eskisehir.diyanet.gov.tr internet adresi “duyurular” bölümünde ilan edilecektir.
      3.Her aday müracaat etmiş olduğu ilçeye göre sınava katılacak olup, başarı sıralaması müracaat etmiş olduğu ilçeye göre belirlenecektir.
      4.Görevlendirmeler, sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle başarı sırasına göre yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde KPSS(DHBT) puanı yüksek olan tercih edilecektir.
     5. Sınav ve görevlendirme süresince İl Müftülüğümüz internet sitesinde yapılacak tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
       
        SINAV KONULARI
 
        Kur'anı Kerim yeterliliği temel şart olarak aranacak olup;
        Yüzüne Eğitiminde görev alacak öğreticiler:
     1. Temel İlmihal Bilgisi (50 puan) 
     2. Pedagojik formasyon bilgisi (30 puan)
     3. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği (10 puan)
     4. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu (10 puan)
         4-6 Yaş eğitiminde görev alacak öğreticiler:
     1. Temel ilmihal bilgisi (30 puan)
     2. Çocuk gelişimi ve eğitimi bilgisi (30 puan)
     3. Pedagojik formasyon bilgisi (20 puan)
     4. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği (10 puan)
     5. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu (10 puan)
          İlanen duyurulur. 20/06/2017

 

                                                                                                                                      Bekir GEREK
                                                                                                                                        Vali a.
                                                                                                                                        İl Müftüsü