T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Eskişehir Müftülüğü

10.05.2018

Ek Ders Ücreti Karşılığı Kuran Kursu Öğrt. Sınavı

T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Müftülüğü
 
Sayı      :95336683-903-1213                                                                                                               10.05.2018
Konu    : Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Sınav  İlanı 
    
İLAN
İlgi      :   a) Eskişehir Valiliğinin 02/02/2017 tarihli ve 77 sayılı onayı.
                b) Diyanet İşleri Başkanlığının 08.05.2018 tarihli ve 45796484-256.01-E.54878 sayılı yazısı.
 
       İlimiz İlçe Müftülüklerine bağlı Kur’an kurslarında 2018 yılı yaz kur’an kursları döneminde ihtiyaç halinde ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere Geçici Kur’an Kursu Öğreticiliği sözlü sınavı yapılacaktır.
     2017-2018 eğitim-öğretim yılında geçici olarak görevlendirilmiş olan öğreticiler, ilgi (b) yazı gereği yeni bir sınava ihtiyaç duyulmaksızın 2018 yılı Yaz Kur’an Kurslarında görevlendirilebileceklerdir.
SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
   1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’ inci maddesinde belirtilen genel ve özeşartları taşımak,
   2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak  Nitelik” şartını taşımak,
    3. En az İmam-Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,
    4. Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
    5. 2016 yılı KPSS(DHBT)’ye girmiş olmak,
    6. 4-6 yaş Kur’an kurslarında görev almak isteyenler için çocuk eğitimi ile ilgili resmi diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce alınmış 296 saat ve üzeri sertifikaya sahip olmak.
        BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME İŞLEMERİ VE DİĞER HUSUSLAR
     1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar en geç 25.05.2018 tarihi mesai bitimine kadar görev almak istedikleri ilçe müftülüğünü belirten dilekçeleri ekinde, T.C. kimlik no’lu nüfus cüzdan fotokopisi, diploma fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecektir), 2016 yılı KPSS (DHBT) sınav sonuç belgesi, 4-6 yaş Kur’an kurslarında görev almak isteyenler için çocuk eğitimi ile ilgili resmi diploma veya sertifika ile birlikte İl Müftülüğüne müracaat edeceklerdir. Her aday sadece bir İlçe Müftülüğünde görev alma talebinde bulunabilir. Birden fazla ilçe için müracaat edenlerin müracaatları iptal edilip sınava alınmayacaklardır.
     2. Sınav, 28.05.2018 tarihinde ve müracaat durumuna göre izleyen günlerde saat: 08.00’de İlimiz Müftülüğünde yapılacak olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınava gireceği tarihler ilan bitim  tarihinden sonra İlimiz Müftülüğü, www.eskisehir.diyanet.gov.tr internet adresi “duyurular” bölümünde ilan edilecektir.
     3. Her aday müracaat etmiş olduğu ilçeye göre sınava katılacak olup, başarı sıralaması müracaat etmiş olduğu ilçeye göre belirlenecektir.
     4. Görevlendirmeler, sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak Suretiyle başarı sırasına göre yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde KPSS(DHBT) puanı yüksek olan tercih edilecektir.
     5. Sınav ve görevlendirme süresince İl Müftülüğümüz internet sitesinde yapılacak tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

        İlanen duyurulur. 10.05.2018
                                                                                                                                                       (İMZA)
                                                                                                                                                Bekir GEREK
                                                                                                                                                        Vali a.

                                                                                                                                                     İl Müftüsü
      SINAV KONULARI 
       Yüzüne eğitiminde görev alacak öğreticiler:
     1-Temel İlmihal Bilgisi (50 puan) , 2- Pedagojik formasyon bilgisi (30 puan), 3- Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği (10 puan),  4- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu (10 puan)
      4-6 Yaş eğitiminde görev alacak öğreticiler:
       1-Temel ilmihal bilgisi (30 puan), 2- Çocuk gelişimi ve eğitimi bilgisi (30 puan), 3- Pedagojik formasyon bilgisi (20 puan),  4-Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği (10 puan), 5- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu (10 puan)