Başkanlığımızca görülen lüzum üzerine Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezzin Kayyımların mazeret tayinleri hariç tüm nakil işlemleri ve nakil sınavları ikinci bir emre kadar durdurulmuştur.