29.11.2017

MEVLİT KANDİLİ MESAJI

Saygıdeğer Eskişehirli Hemşehrilerim;

29 Kasım 2017 Çarşamba günü Mevlid-i Nebi’dir (Mevlit Kandilidir). Mevlid “doğum”, kandil ise “aydınlık” demektir. Mevlid Kandili Sevgili Peygamberimizin doğumu ile dünyayı aydınlatması anlamına gelmektedir. Zira, Yüce Rabbimiz Sevgili Peygamberimizi bütün alemlere “rahmet olarak” (enbiya suresi, ayet 107) göndermiştir. 

Malum olduğu üzere sevgili Peygamberimiz Rebiülevvel ayının 12. Gecesi Mekke’de dünyayı şereflendirmiştir. Efendimizin doğumu, öteden beri mü’min gönüllerde mutluluk, yüzlerde sevinç ve lisanda ise; 

“Bu gelen ilm-i ledün sultanıdır Bu gelen tevhid-i irfan kânıdır Bu gelen aşkına devreyler felek Yüzüne müştak durur ins ü melek.” dizeleriyle tezahür etmiştir. Bundan dolayı, Sevgili Peygamberimizin doğumu asırlardan beri milletimiz ve bütün Müslümanlar tarafından Mevlid-i Nebi olarak kutlanmaktadır. 

Kıymetli Hemşehrilerim; 

Sevgili Peygamberimiz; İnsanlığın yaratılış gayesini unuttuğu, insani erdemlerden uzaklaştığı, cehalet ve zulmün karanlığının ortalığı kapladığı bir dönemde Mekke ufkundan kainata bir güneş olup doğmuştu. Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimizi “Bir müjdeci, bir şahit, bir uyarıcı, Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil” (Ahzab Suresi,ayet45-46) olarak göndermişti. 

O, bir melek olmadığı gibi, sıradan bir beşer de değildi. Yüce Mevla’dan vahyi alan, insanlara anlatıp öğretmiştir. O; “Ey örtüsüne bürünen kalk ve anlat.”(Müddessir Suresi, ayet 1-2) emrine muhatap olmuş, bu kudsi görevi yerine getirebilmek için gecesini gündüzüne katmıştır. Sevgili Peygamberimiz, bu çileli yolda kınanma, hakaret, itham, boykot ve hicret gibi nice güçlüklere karşı büyük bir sabır göstermiştir. Tıpkı Nebi kardeşleri Yunus, Hud, Salih, İbrahim ve diğerleri gibi. 

Kıymetli Hemşehrilerim;

Abdullah’ın yetimi, Amine’nin emaneti, İbrahim(a.s.)’ın duası ve müminlerin gözbebeği olan Sevgili Peygamberimiz, Rabbimizin insanlığa en büyük ikramıdır. Bu hakikat; Ali İmran Suresi, 164 ayetinde şöyle duyurulmuştur. “Andolsun Allah müminlere, kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur...” 

Peygamber Efendimiz cehlin yerine bilgi ve hikmeti, zulmün yerine hak ve adaleti getirmiştir. “Ben Muhammed’im, ben Ahmed’im, ben rahmet peygamberiyim” (Müslim, Kitabul Fedail 126) buyuran Kutlu Nebi (s.a.s.); nefret ve kinle paslanan yürekleri, körelmiş vicdanları muhabbet ve merhametle yeniden inşa ve ihya etmiştir. 

Kur’an’ın ifadesiyle O, “bizim içimizden bize gelmiş” (Tevbe Suresi, ayet 128) bir elçidir. ‘İçimizden biri’ olması, O’nun örnekliğinin ve örnek alınmasının da bir gereğidir. Böylece, O’nun gibi bir kul, O’nun gibi bir evlat, O’nun gibi bir eş, O’nun gibi bir baba, O’nun gibi bir arkadaş, O’nun gibi bir komşu, O’nun gibi bir yönetici olmanın imkânı bizlere sunulmuştur. 

Değerli Kardeşlerim;

 Yüce Kitabımız, Allah’ı sevmenin ve sevgisine erişmenin Resulümüze uymakla mümkün olacağını beyan etmiştir. (Ali İmran Suresi, ayet 31) Asr-ı Saadetten bugüne kadar bütün müminler bu ilahi çağrıya uyarak, gönüllerini Peygamber Efendimizin muhabbetine adamışlardır. İsimlerine, düşünce ve davranışlarına, şiir, musiki ve sanat eserlerine kısaca tüm hayatlarına bu sevgiyi nakşetmişlerdir. Peygamber Efendimizin adını andıkları ya da işittiklerinde salavat getirmeyi ona saygının bir gereği kabul etmişlerdir. 

Peygamber aşıkı Süleyman Çelebi yazdığı Mevlid kitabının Veladet bahri; 
“Doğdu ol saatte ol Sultan-ı din 

Nura gark oldu semavat u zemin” kısmı okunurken milletimiz oturmayı edebe aykırı görmüş, sanki Resulullah’ın manevi şahsiyetleri meclisi teşrif edercesine O’nun doğum gelişini, ayakta karşılamışlar ve karşılamaktayız. 


Saygıdeğer Kardeşlerim;

Peygamber Efendimize sevgimiz O’nu çok iyi anlamak, getirdiği mesajı benimsemek ve hayatımıza aktarmakla tezahür etmelidir. O’nun bizzat Rabbimiz tarafından meth u sena edilen ahlakını örnek alabildiğimiz, merhamet, şefkat, adalet, hoşgörü ve daha nice güzel vasıflarını ilke edinebildiğimiz, kısacası bizler de O’nun gibi canlı birer Kur’an haline gelebildiğimizde Resulümüze sevgi ve bağlılığımızı göstermiş olacağız. 


Saygıdeğer Kardeşlerim;

O’na olan sevgimizin birer ifadesi olarak Peygamberimizin doğum gününün sene-i devriyesinde Mevlid-i Nebi özel programları yapılmaktadır. Konferanslar paneller camilerde mevlid programları tertip edilmektedir.  Yapılan konferans ve panellerle o anlatılmaya ve anlaşılmaya çalışılmaktadır. Mevlid Kandili dolayısı ile bu yıl Hz. Peygamberin Üsve-i Hasenesi, güzel örnekliği anlatılacaktır. Mevlidi Nebi Haftası vesilesi ile;

Programlardan bir kısmı şöyledir;

 

29  Kasım  2017  Çarşamba

Konferans    ; Hz. Peygamberin Örnekliği

Saat               : 14:00

Yer                 : Şoförler Odası Salonu

Konuşmacı  : DİB Doç. Dr. Cenksu ÜÇER

 

Camilerde Mevlid Programları

Yatsı Namazından Sonra (19:30)

Çarşı Camii (Kanal 26 Canlı Yayın)

Konuşmacı        : DİB Doç. Dr. Cenksu ÜÇER

İlahiyat Camii (Es TV Canlı Yayın)

Konuşmacı        : Bekir GEREK  İl Müftüsü

 

30 Kasım  2017 Perşembe

Kadınlara Özel Mevlid Kandili Programı

Saat : 10:00

Yer  : Odunpazarı Reşadiye Camii

           Tepebaşı Hacı Kadir Camii

 

4  Aralık  2017  Pazartesi

Panel     ; Hz. Peygamberin Davranış Modelleri

Saat       : 14:00

Yer         : Osmangazi Üni. Prof. Dr. Fazıl  TEKİN Salonu

Bekir GEREK İl Müftüsü

Prof. Dr. Hüseyin AYDIN

Doç. Dr. Kadir DEMİRCİ

Yrd. Doç. Dr. Naci KULA

İbrahim ÇAYIR  İl Müftü Yardımcısı

“Ey velâdeti yeryüzünün baharı, insanlığın bayramı olan, gönüller sultanı, canda canan Yüce Resul! Sizi tanımış ve size iman etmiş olmaktan dolayı biz, erişilebilecek en büyük nimete ermenin idrakiyle Rabbimize sonsuz hamd ve sena ediyoruz. Ruhu tayyibenize gönül dolusu salat ve selam olsun. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed..” 

Bu duygularla bütün Eskişehir’li hemşehrilerimizin ve tüm Müslümanların Mevlid Kandilini tebrik ediyorum. Mevlid Kandili dolayısıyla eş ve çocuklarımızla birlikte programlara koşarak, kandil programlarına katılmaya davet ediyorum. Hep birlikte O’na olan sevgimizi bir defa daha teyid edelim, O’nu anlamaya ve O’na uymaya çalışalım. Yüce Mevlamız, gönlümüzden Efendimizin sevgisini hiç eksik etmesin. 

 


                                                                                                                              Bekir GEREK
  İl Müftüsü