17.02.2020

ESKİŞEHİR GENELİNDE “TEMEL AİLE BİLİNCİ” SEMİNERLERİ TAMAMLANDI

ESKİŞEHİR GENELİNDE “TEMEL AİLE BİLİNCİ” SEMİNERLERİ TAMAMLANDI
Diyanet İşleri Başkanlığı ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi hususunda toplumumuza dinî ve ahlaki bilgi ekseninde rehberlik yapmaktadır. Aileyi tehdit eden riskler ve yeni sorun alanları karşısında ailenin manevi destekle güçlendirilmesine yönelik çalışmalar planlamaktadır. Bu çerçevede toplumun en ücra köşelerine kadar ulaşabilme imkânına sahip imam-hatip ve müezzin kayyımların kendileri ve ailelerinden başlayarak model olma misyonuna katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda imam-hatip ve müezzin kayyımlara Kur’an ve sünnet ışığında aileyle ilgili temel ahlaki ilkelerin kazandırılması, aile içi iletişimin önemi ve bu iletişimin güçlendirilmesine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla Başkanlığımız yayınlarından “Ailem” kitap setine ‘Ailede İffet ve Mahremiyet’ modülü de eklenerek 12 konu başlığında Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından “Temel Aile Bilinci Eğitimi” Projesinin uygulanması planlanmıştır.
Bu amaçla, planlaması İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik bürosu tarafından yapılan ve İki aşamada uygulanacak olan projenin ilk aşaması, 17 Aralık 2019 günü taşra ilçelerde imam-hatip ve müezzin kayyımlara verilen seminerlerle başlamış, 11-12-13 Şubat 2020 tarihlerinde Odunpazarı ve Tepebaşı müftülüklerinde imam-hatip ve müezzin kayyımlara düzenlenen seminerle son bulmuştur. Seminerler İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Koordinatörü İsmail KAYMAK, Uzman Vaiz Halil İbrahim İNAK, Vaiz Aşır TOPRAK, Vaiz Necati ERDAĞLI ve Vaiz Ömer Faruk CAN tarafından düzenlendi. Projenin ikinci aşaması ise 17 Şubat – 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında cami cemaatine yönelik gerçekleştirilecektir.