08.03.2017

İMAM HATİP LİSELERİNDE “DEĞERLER EĞİTİMİ” SEMİNERLER DİZİSİ

Eskişehir İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Büromuz, öğrencilerin; “Türk örf, adet, inanç ve milli ahlakına sahip, kendisine güvenen, insan sevgi ve saygısıyla dolu olarak yetiştirilmelerine yardımcı olmak, öğrencilerin, millî ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini bu değerlere saygı duymalarını sağlamak, öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu vatandaşlar olarak yetiştirmek, öğrencilerin kendisine, ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilecek yapıda bireyler olarak yetiştirilmesini sağlamak amacıyla İlimizdeki İmam-Hatip Liselerinde “Değerler Eğitimi” seminerler dizisi başlattı. Seminerler dizisinin ilki Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkenti Anadolu İmam-Hatip Lisesinde okuyan öğrencilere (37 öğrenci), 07.03.2017 günü 10.00 – 11.30 saatleri arasında, Eskişehir Müftülüğü Vaizi Ahmet KANATLI tarafından verilen “Emanet Bilinci” konulu seminerle başladı.