T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Eskişehir Müftülüğü

21.09.2017

ESKİŞEHİR İL MÜFTÜSÜ BEKİR GEREK’ İN HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYI MESAJI

HİCRET, MÜSLÜMANLARIN MÜŞTEREK KURTULUŞU, MUHARREM AYI BİZİ KAYNAŞTIRAN AYIMIZ,  HZ. HÜSEYİN’İN ŞEHADETİ, MÜŞTEREK ÜZÜNTÜMÜZ VE YASIMIZDIR

Değerli Kardeşlerim,

İslâm âlemi olarak yeni bir hicrî yıla, HİCRETİN 1439. yılına girmiş bulunuyoruz. Malumlarınız olduğu üzere Muharrem Ayı Hicri takvimin başıdır. Sevgili Peygamberimizin (sas) Mekke’den Medine’ye hicretini esas alan Hicri Takvim Hz. Ali’nin teklifi üzerine Hz. Ömer zamanında kabul edilmiştir.

Muharrem ayı, haram aylarından yani hürmet edilmesi gereken savaş yapılması ve kan dökülmesi yasak olan kameri aylardandır. Ayrıca yapılan ibadetlere daha çok sevabın verildiği aylardır. Ramazan ayından sonra da tutulan oruçlara en çok sevabın verildiği ay Muharrem ayıdır. Muharrem ayı, özellikle 10 Muharrem insanlık tarihinde önemli olayların vuku bulduğu günler olmuştur. Geçmişte Hz. Nuh’un, Hz. Musa’nın ümmetiyle birlikte zorluktan kurtularak mutlu olduğu günler olmuştur. Ancak Muhammed (s.a.s) ümmetini hüzüne boğan bir gün olmuştur. Şöyle ki:

Hicretten altmış bir yıl sonra Muharrem ayının onunda, bir aşure gününde Sevgili Peygamberimizin (sas) biricik torunu Hz. Hüseyin’in ve çoğu Ehl-i Beyt mensubu yetmişten fazla masum insanın dünyevi ihtiraslar uğruna Kerbela’da zalimce ve hunharca şehit edilmesi bütün Müslümanların nezdinde büyük bir üzüntüye sebep olmuştur. Şehit edilen Hz. İmam Hüseyin ve Ehli Beyt mensuplarının, bu haksızlıklar ve zulümler karşısındaki akidevi duruşları ve hakkı üstün tutma uğruna vermiş oldukları Nebevi mücadeleleri bütün müminlerin gönüllerinde taht kurmuştur; onlara bu zulmü reva görenler ise Müslümanların ve tüm insanlığın ortak vicdanında mahkûm olmuştur.

Değerli Kardeşlerim,

Bütün Müslümanları derinden etkileyen bu elim olayı günümüze taşıyarak aramızdaki kardeşliği, birlik ve beraberliği bozacak uslüp ve tartışmalardan kaçınmak son derece önemlidir. Dolayısıyla bu trajediden yola çıkarak bazı mezhebi farklılıklar aramızda ayrılık ve gayrılığa neden olmamalıdır. Bizlere düşen en önemli görev, her türlü fitneye karşı çıkarak Müslümanların vahdetini ve kardeşliğini savunmaktır. Bugün yapmamız gereken Hz. Hüseyin’i anlamak ve O’nun bizlere bıraktığı hakkın ve adaletin etrafında toplanmaktır.

Bu düşünce ve duygularla başta şehidler sultanı Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. İslam âleminin Hicri yılbaşını tebrik eder, milletimizin ve tüm insanlığın huzuruna ve kardeşlik duyguları içerisinde yaşamalarına vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim. Yüce Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi Ehl-i Beyt-i Mustafa ve tüm inananların üzerine olsun.

 

Bekir GEREK 

Eskişehir İl Müftüsü