T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Seyitgazi Müftülüğü

25.12.2019

AİLE BİLİNCİ EĞİTİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı’nca Temel Aile Bilinci Eğitimi Projesi’nin yürütülmesi planlanmıştır. Bu çalışmanın amacı günümüzde aileyi tehdit eden riskler ve yeni sorun alanları karşısında manevi destek ile güçlendirilmesine yönelik bilinç kazandırmak şeklinde belirlenmiştir. İçeriğinde Kur’an ve Sünnet eksenli sahih dini bilgi çerçevesinde ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi konularının yer aldığı seminerlerin verilmesi öngörülmüştür.İlçem,zde bu minvalde program düzenlenmiştir.