T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Alpu Müftülüğü

03.03.2017

AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

-AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU TANITIM FİLMİ-
 
-DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI AİLE SİNEVİZYONU-

-DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI AİLE RÖPORTAJLAR-

 

      Aile, toplumun huzurunu ve güvenini tesis eden en değerli kurumdur. Ailenin muhabbet ve merhametten beslenen sağlam temeller üzerinde yükselmesi, dengeli ve sağlıklı bir ilişki ağına sahip olması, sadece bireyin değil, bir neslin güvencesi anlamına gelmektedir.

    Değişimin bunaltan bir hızla yaşandığı günümüzde, toplumun yapı taşı olan ailenin ciddi sorunlarla başa çıkmak zorunda kaldığı bir gerçektir. Sadece ebeveynler değil, çocuklar, gençler hatta dede ve nineler hayatın akışı içerisinde aile sorunlarıyla baş başa kalarak yıpranmaktadır.

    Bu noktadan hareketle kurulan Aile İrşat ve Rehberlik Büroları, millî ve manevî değerlerimize bağlı bir aile yapısının kurulması ve korunması, aile birlikteliğinin desteklenmesi, sorunların çözümüne katkı sağlanması ve toplumsal bir duyarlılık geliştirilmesi amacıyla hizmet sunmaktadır.

 

 

-Aile ve Dini Rehberlik Tanıtım Filmi (İşaret Dili)

              ↓↓↓↓↓Ek Video↓↓↓↓↓