T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Alpu Müftülüğü

03.03.2017

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

HİZMET ENVANTERİ

       Din Hizmetleri ve Eğitimi

1- Personelin özgüvenini, iletişim ve sosyal katılım becerilerini geliştirmek, hoşgörü, kendini yenileme, hurafe ve bid’atlardan uzak ve dini yanılgıları düzeltmeye yatkınlık özelliklerini güçlendirmek.

2- Başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere, İslâm bilimleriyle ilgili temel kaynakları ve güncel çalışmaları kullanabilme becerisine sahip kılmak, edindiği bilgi ışığında dini konularda toplumun sorularına ve ihtiyaçlarına cevap verebilmesini sağlamak.

3- İslâm bilimlerini kendi terimleri ve özgün yöntemleri ile kavrayabilmelerini sağlamak.

4- Personelin din görevliliği hizmetini en güzel bir şekilde yapabilmesi için bunu sağlayacak temel becerilerini kazandırmak, zihinsel ve sosyal yetenek ve becerilerini geliştirmek.

5- İslâm düşüncesi ve medeniyetinin Tefsir, Hadis, Kelam, Fıkıh, Tasavvuf, İslam Ahlâkı gibi temel disiplinler ile ilgili bilgilerini geliştirmek, geliştirilen bilgilerin ve eğitim sürecinde kazandırılan becerilerin; yaşam içinde ve üst öğrenim yaşamında kullanılabilir bilgiler, birikimler olmasını sağlamak.

6- Problemler karşısında mantıkî tutarlılığa ve eleştirel düşünebilme becerisine sahip kılmak, tarihi ve güncel dini oluşum ve akımları değerlendirebilmelerini sağlamak.

7- Personeli güncel dini sorunları çözümlerken Kur’an, Sünnet ve kültürel mirası birlikte değerlendirebilmelerini sağlamak.

8- Personeli demokratik değerlere ve insan haklarına saygılı, sosyal katılım becerisi gelişmiş ve iletişim, rehberlik ve yorum yeteneğine sahip bireyler haline getirmek.

9- Meraklarını en yüksek düzeyde tutmak ve desteklemek, personelin ifade yeteneklerini geliştirmek.

10- Personeli başarıya yöneltmek ve en üst noktasına çıkmayı teşvik etmek.

11- Günlük yaşam içerisinde varolan ve günümüz dünyasını makro konuları/sorunları ile de ilişkilendirilmiş olmasını, böylece “din konusunun” günlük yaşamdan kopuk olmamasını ve halkın kendilerinden her konuda yararlanabilecekleri “problem çözme” yeteneklerinin gelişmesini sağlamak.

12- Dini konulara verilen önem kadar toplum bilimleri, davranış bilimlerine de (sosyal bilimlere) de önem vermek.

13- Personelini öğrenim ve yaşam için gerekli olan bilişim ve teknolojiyi bilgi ve becerileriyle donatmak.

14- Personeli din hizmetleri ve din bilimleri açısından çok yönlü gelişimlerini sağlamak, (din hizmetlerinde sorun çözme, din hizmetlerinde etkili iletişim, din hizmetlerinde rehberlik ve dini danışmanlık vb.

15- Personelin dini estetik duyarlılıklarını ve ilgilerini artırmak (musiki, ebru, hat sanatı, tezhib, kat’ı vb.) gelişimlerini sağlamak ve pekiştirmek.

16- Personelin öğretim yaklaşımı ve amacının ezberci değil, sentezci olmasını ve bu doğrultuda personelin bilgilerini yorumlayarak yansıtmalarını sağlamak.

17- Öğrenmeyi kurumun fiziksel ortamının dışında da gerçekleştirebilmek, toplumsal sorumluluk duyarlılığı kazandırmak.

18- Personelin yabancı dilleri yaşam içinde kullanmalarını sağlamak

19- İslam dininin ana kaynaklarına dayalı sağlam bilgiyi esas alarak ve her türlü siyasi görüş ve düşüncenin üstünde kalarak milli birlik ve  dayanışmayı temin etmek

20- Kardeşlik, yardımlaşma ve fedakârlık başta gelmek üzere dinimizin yüce prensiplerini bütün vatandaşlarımıza tanıtmak

21- Din konusunda halkımızı doğru bilgilendirmeyi, manevi ve ahlaki değerlere bağlılıklarını artırmak

 

       Hac ve Umre Hizmetleri

1- Ülkemize tanınan kontenjan dahilinde, öncelikle hacca ilk defa gitmek isteyenlere imkan tanımak
2- Hac ve umre ibadetlerini; eğitim, irşad ve hizmet ekseninde yürütmek

3- Ömründe bir defa hacca gitme imkanı bulan vatandaşlarımıza; hak ettikleri hizmeti, imkanlar ölçüsünde en iyi şekilde sunmak

4- Onlara usulüne uygun bir hac ve umre ibadeti yaptırmak, haccın heyecanını kendilerine yaşatmak

5- Ülkemizde ve Suudi Arabistan’da imkanların gelişmesine paralel olarak Hac ve Umre organizasyonlarına katılan vatandaşlarımıza hizmeti en iyi şekilde vermek

6- İmkanlar ölçüsünde gelecek yıllarda tüm hacılarımızın müstakil odalı veya otel tip hac organizasyonlarıyla götürülmesini sağlamak

7- Uygulanan kota nedeniyle mükerrer hacca gitme imkanı olmadığına göre, eşlerin hacca birlikte gitmelerini teşvik etmek

 

T.C.

ALPU KAYMAKAMLIĞI

İLÇE MUFTULUĞU

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA
 SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Telefon ile veya bizzat gelerek

sorulan dini soruların

cevaplandırılması

-----

ANINDA

2

E-mail yoluyla sorulan dini

soruların cevaplandırılması

Form dilekçe

5 GÜN

3

Mektup ve faks yoluyla sorulan

dini soruların Cevaplandırılması

Dilekçe

7 GÜN

4

İhtida İşlemleri

Dilekçe,  (4) adet fotoğraf,  yabancı uyruklu ise pasaport Örneği. 

1  Saat

5

Aile İrşat Rehberlik Bürosu

Telefonla sorulanlar ile yüz yüze görüşme talepleri

ANINDA

e-posta veya dilekçe.

5 Gün

6

Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi

Vekalet yoluyla kurban kestirmek isteyen vatandaşlarımız  Başkanlığımızca belirlenen ücreti banka hesabına yatırıp banka dekontunu Müftülüklere ulaştırarak Kurbanlarını kestirebileceklerdir.

30 Dakika

7

Cami Devirleri

1-  Dilekçe
2-  Caminin isim tutanağı
3-  Cami devir tutanağı

2 gün 

8

Cami Dersleri

Dilekçe

Haftada en az 2 Saat

9

Dernek, Vakıf, Kurum ve Kuruluşlardan Vaaz ve Mevlit için Camilerin Kullanım İzni

Dilekçe 

2 Gün

10

Tarihi Camilerde Film, Fotoğraf Çekim İzni

Dilekçe 

5 Gün

11

Ulusal TV.lerin tarihi camilerde  Mevlit programlarını çekim izni.

Dilekçe 

15 Gün

12

Güneşin doğuşu ve batış vakti öğrenme talepleri

Dilekçe

7 Gün

13

Cezaevi Din Hizmetleri

Cumhuriyet Başsavcılığının Talebi,  Mülki İdare Amirinin Oluru ile görevlendirme yapılır.

7 Gün

14

 SHÇEK  Bağlı kuruluşlarda
 Din Hizmeti 

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden mutabakat, Mülki Amirin oluru ile görevlendirme yapılır.

7 Gün

15

Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri

a)  Form dilekçe
b)  (2 adet) vesikalık fotoğraf,

10 Dakika 

16

Yaz Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri

 Form dilekçe

10 Dakika

17

Kur'an Kursu Açılışı

1-  Kurs binasına ait tahsis belgesi,
2-  Bina tanıtma formu,
3-  Milli Eğitim Müdürlüğü raporu,
4-  Sağlık Müdürlüğü raporu, 

1 Ay

18

Hafızlık Tespit Sınavları (Yılda bir defa)  Bölge merkezi İl Müftülüklerinde yapılır.

a)  Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesi 
b)  3 adet fotoğraf

1 Hafta

19

Hafızlık Tespit Sınavları 
Başkanlık merkezinde; ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarının ilk Salı günleri yapılır.

a)  Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesi
b)  (3 adet) fotoğraf

1 Gün

20

Camilerde Kur'an Öğretimi Kurslarına Kayıt İşlemleri

Form dilekçe

10 Dakika 

21

Hac Ön Kayıt İşlemleri

1-  Form dilekçe,
2-  Nüfus cüzdanı  fotokopisi,
3-  Ön kayıt ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu.

30  Dakika 

22

Umre kayıt İşlemleri

1- Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az (1) yıl olan pasaport,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- 4x6 ebadında arka fon rengi beyaz olan (3 adet) vesikalık fotoğraf,
4- Umre seyahat ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu,
5-  Aşı kartı,
6- Umreye yalnız gidecek 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkekler için,        noterden alınacak muvafakatname ile taahhütname,
7- 45 yaşından küçük bayanlardan eşleriyle birlikte gidecek  olanların evlenme cüzdanı fotokopisi, yanında eşi olmayıp birinci derece erkek akrabası ile gidecek olanlardan ise akrabalık belgesi.

30  Dakika 

23

Cami İnşaatı Başlarken Yapılacak İşlemler

1-  Dilekçe,
2-  Tapu,
3-  İmar izin belgesi,
4-  Zemin etüt raporu ve proje

20 Gün

24

Cami Derneklerinin İl Dışı Yardım İstekleri için İstenen Belgeler

1-  Dilekçe,
2-  İl Dernekler Müdürlüğü İzin Belgesi,
3-  Yetki Belgesi
4-  Kaymakamlık Üst Yazısı,
5-  İbanlı Banka Hesap numarası

20 Gün

25

Cami Yapımı

1-  Dilekçe
2-  Tasdikli Proje
3-  Şahıs ile Mal sahibinin Noterden Tasdikli Taahhütname. 
4-  Tapu fotokopisi. 
5-  Arsanın Belediyesi İmar Planında Cami Yeri Olarak Tahsisine Dair Belge.

15 Gün

26

Cami Derneklerinden Gelen Yardım Talepleri

1-   Keşif Özeti.
2-   İnşaat  Fotoğrafı.
3-   Tapu/Tahsis Belgesi
4-   Teşekkülün Hukukî Statüsünü gösteren belge.
5-   Teşekkülün faaliyette olduğuna dair belge.
6-   İnşaat Ruhsatı veya Onarım Belgesi. 

30 Gün

27

Gerçek veya Tüzel Kişilerce (Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma Yaşatma Dernekleri vb.) cami yaptırma başvuru işlemleri

1-   Cami yeri imar planında ibadet alanı olarak ayrılmış olmalıdır.
2-   Cami yapılacak alan 2500 m² den küçük olmamalıdır. 
3-   Camii yapacak şahıs veya tüzel kişiler dilekçe ile müracaat edeceklerdir.
4-   Cami yapılacak yerin Tapusu olacaktır.
5-   Cami derneği tarafından cami yapılacaksa; Cami yapılacağına dair alınan kararın fotokopisi getirilecektir. 
6-   Köylerde yapılacak cami için Köy Muhtarlığı Karar Alacak ve . Kararın fotokopisi getirilecektir.
7-   İl ve İlçelerde yapılacak camiler için Müftülükçe Valilik ve Kaymakamlık onayı alınacaktır.

30 Gün

28

Emekli veya görevden

ayrılanların pasaport belgesi

müracaatında

1- Emekli veya görevden ayrıldığı tarihteki

görev yerini ve en son ikamet adresini ve

T:C kimlik numarasını, sahip olduğu

Pasaportun numarasını, telefon numarasını

belirtir pasaport müracaat belgesi yazılı

beyanı,

2- Eşi, kızı veya çocuklarının müracaatında

memurun eşi ve çocuğu olduğunu, T. C.

Kimlik numarasını belirtir yazılı pasaport

talep belgesi beyanı.

5 GÜN

29

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı

Kanunu Kapsamında Yapılan

Başvuruların Cevaplandırılması

Dilekçe veya e-posta

15 GÜN

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:

İkinci Müracaat Yeri :

İsim                       : Sabri BAĞCI

İsim                            : Mehmet Zahid DOĞU

Unvan                   : İlçe Müftüsü

Unvan                        : Kaymakam

Adres                    : Fatih Mah. Altın Sok. No:4 ALPU

Adres                         : 

Tel                        : 0 222 511 24 64

Tel                              :

Faks                      : 0 222 511 20 76

Faks                            :

E-Posta                : alpu@diyanet.gov.tr

E-Posta                      :