T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Alpu Müftülüğü

24.01.2017

İL MÜFTÜSÜ BEKİR GEREK’İN GÖREVE BAŞLAMA MESAJI

    Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile;

    Bizlereyüce  dinimiz İslâm’a, insanlığa, milletimize, vatanımıza ve Eskişehir ilimize  hizmet etmemizi  lütfeden Yüce Rabbimize sonsuz hamdüsena, Efendimiz  Hz. Muhammed Mustafa başta olmak üzereAllah’ın bütün kutlu elçilerine, Efendimizin ehli beytine, ashabına,  salât ve selam olsun.Bütün şehitlerimizin ve ahirete irtihal eden tüm gazilerimizin ruhları şad olsun. 

    İl genelinde her kademede görev yapan  değerli çalışma arkadaşlarım,

    Din gönüllüsü kıymetli kardeşlerim, Kur’an Kursu Hocalarım;

    06 Aralık 2016 tarihli üçlü kararname ile atandığım Eskişehir İl Müftülüğü görevime  23.01.2017  tarihinde başlamış bulunuyorum. Bu görevimin Eskişehir ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Cenâb-ı Allah’tan yüce dinimiz, milletimiz ve Eskişehir ilimiz için hayırlı hizmetler yapmada bizleri başarılı kılmasını niyaz ediyorum. Her kademede görev yapan bütün personelimizeen kalbi  selam ve saygılarımı sunuyorum.

 

    Bilindiği üzere anayasamızın 136. maddesinde belirtildiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığımız genel idare içinde yer alan bir kamu kurumu olup, "…bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.”  İlgili kanunda bu görevler, "İslâm Dininin inanç, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" şeklinde belirlenmiştir.

    Yurtiçinde il ve ilçe müftülükleri ile Eğitim Merkezi Müdürlükleri olarak teşkilatlanan Diyanet İşleri Başkanlığımız gerek merkez, gerek ise taşra teşkilatlarındaki kadrolarıyla, yasal görev tanımına uygun olarak belirlediği hedeflerive  kanunla verilen görevleri  başarı ile yerine getirmektedir. Bundan sonra da getirmeye devam edecektir. 

    Eskişehir İl Müftülüğümüz de bu bağlamda işlevini il genelindeki bütün görevlileri ile el ele vererek  başarı ile yürütmek için gerekli gayreti göstermeye devam edecektir.  Kutsal din hizmeti bayrağını aldığımız noktadan, Kur’an ve Sünnet ışığında dinimize hizmet etme gayreti,  insan sevgisi, vatan sevgisi, üstün hizmet anlayışı, görev aşkı ve sorumluluk bilinci ile daha ileri hep birlikte, el ele, gönül gönüle vererek, görevlilerimiz, kurumlar ve halkımızla bütünleşerek din hizmetlerini daha ileri bir düzeye ulaştıracağımıza, pek çok hizmetler gerçekleştireceğimize gönülden inanıyorum.  Bizden önce, bu güne kadar bu görevi yapan tüm meslektaşlarıma ve  hocalarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum.  Ebediyete irtihal edenlere Cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Hayatta olanlara hayırlı ömürler diliyorum.

    Değerli Meslektaşlarım;

    Yüce dinimiz İslam; barış, hoşgörü, müsamaha, sevgi ve şefkat dinidir. Affetmeyi, iyiliği, hüsn-ü muameleyi, hüsn-ü zannı, güzel düşünmeyi, merhameti, muhabbeti, kardeşliği, birliği ve her türlü güzel ahlakı tavsiye etmektedir. Her türlü terörü, şiddeti, insan haklarının ihlal edilmesini, kötü muameleyi ve kötü ahlakı ret eder. Bu itibarla bizler, toplumumuza din hizmeti sunarken; sevgi ve hoşgörü prensibinden hareketle, zorlaştıran değil kolaylaştıran, nefret ettiren değil müjdeleyen bir anlayışla,  güzel ahlak, vatan ve insan sevgisi  eksenli bir din hizmeti vermeye  çalışacağız.    

    Yüce dinimiz İslam’ın prensiplerini toplumumuza anlatılırken, bütün hurafelerden uzak kalarak dinimizin ana kaynakları olan Kur’an ve Sünnet ışığında 1400 yıllık dini tecrübeden istifade ederek dini anlama ve hayata aksettirme konusunda sahip olduğumuz mirası bütün zenginliğiyle tanıtmaya, din ile çağdaş hayat arasında bağ kurmayı ve bu bağı güçlendirmeyi isteyen günümüz insanına rehberlik yapmaya gayret göstereceğiz.

    Diyanet İşleri Başkanlığımızın günümüzün değişen ihtiyaçlara göre oluşturduğu hizmet politikalarına, vizyon ve misyonuna uygun olarak, din gönüllüsü kardeşlerimle beraber ekip ruhu ve özverili gayretle  din hizmetlerinin sunulmasına ve toplumun her kesimini kuşatacak şekilde olmasına özen göstereceğiz.

    Eskişehir’in her köşesinde, camilerde,  mihraplarda, minberlerde, kürsülerde, şerefelerde ve Kur’an kurslarında asırlarca ilahi rahmet ve merhamet çağrısının yankılandığı, ezanların ve salâların 15 Temmuz hain darbe girişimini sonuçsuz bıraktığı bu kadim topraklarda dinin rahmet iklimini ulaştıramadığımız, Kur’an’la buluşturamadığımız hiçbir gönül bırakmamaya, yüce dinimizin diriltici nefesini ve mesajını hayatla buluşturmaya çalışmalıyız.

    Ezelî ve ebedî hakikat adına topluma manevi yönden rehberlik etmek, bütün mahlûkata karşı sorumluluk duymayı gerektirir. Bu yüzden din hizmeti görevini, sadece mihrap, minber ve kürsüyle sınırlandırmak bir yanılgı olacaktır. Çünkü din, kişinin varlığını anlamlandıran ve ona hayata ve ölüme dair nihai yol gösteren en doğru rehberdir. Din, doğumundan ölümüne kadar insan hayatının her safhasında vardır. Bu bakımdan cami içi din hizmetleri kadar cami dışı din hizmetleri de büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı cami dışı din hizmetlerine, sosyal ve kültürel faaliyetlere, halkımızın  manevi anlamda üzüntü ve sevincini paylaşmaya ve onlarla kaynaşmaya özel bir önem vereceğiz. Sürekli şehitlerimizi rahmetle anacağız. Gazilerimize ve şehitlerimizin yakınlarına minnet duygularımızı daima göstereceğiz ve  yanlarında olacağız.

    Diğer taraftan dinin insana iç huzuru ve yaşama sevinci vermesi ancak bilgiye dayanan güzel ahlâk eksenli bir dini aydınlanma ve yüksek insani erdemleri kazanmakla mümkün olabilir. Bunun sağlanması için de görevlilerimizin bilgi seviyesinin yükseltilmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız.  

    Kitabımız Kuran hayatımızın rehberidir.  Kuran kursu hizmetlerinin toplumumuzun ahlakı ve manevi hayatımızda çok önemli bir yeri vardır. Bundan dolayı Kuran kursu hizmetlerine ayrı bir önem vereceğiz. Her alanda başlanan hizmetlerin en kısa zamanda tamamlanması ve yeni projelerin hayata geçirilmesi konusunda el ve gönül birliği yapacağız. 

    Bütün bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde görevlilerin birbiri ve müftülük ile sıcak ve samimi ilişkiler içerisinde olmasına ayrı bir önem vereceğiz. Bütün görevlilerimize ve halkımıza gönlümüz, kapımız ve telefonumuz her daim açık olacaktır.

    Kısaca görev süremiz boyunca kapımı ve gönlümü herkese açarak iyi ilişkiler kurma, hoş görülü olma, güçlü işbirliği yapma, kolektif çalışma, şehrimiz, ülkemiz, dinimiz için hizmetler üretme gayreti içerisinde olmaya çalışacağız. Cami içi ve dışı din hizmetlerindeki duyarlılığımızı, Kur’an kursu ve eğitim hizmetlerindeki aşkımızı, İrşat hizmetlerindeki şevkimizi, İdari konulardaki hassasiyetimizi, ehliyet ve adalete önem verme anlayışımızı, personelimize olan güven duygularımızı, halkımıza olan kardeşlik ve merhamet anlayışımızı, gençlere, çocuklara, kadınlara, engellilere,  dezavantajlı gruplara olan ilgimizi ve merhamet anlayışımızı, kurumlarla işbirliği azmimizi, şehitlerimize olan vefa borcumuzu yerine getirme azmi  içerisinde olacağız. 

 

    Her görevlinin kendi camisinde vaaz yapması ve ezan okumasının alt yapısını oluşturarak “yaşayan camileri” hayata geçirmeye, cami avlularında kuracağımız iftar sofraları ile kardeşliğimizi pekiştirmeye, sabah namazı buluşmaları ve hadis sohbetleri  ile maneviyatımızı güçlendirmeye, ailelerin, genç ve çocukların camilerde buluşmasını teşvik ederek camilerin herkesi kucaklamasını sağlamaya,  kutlu doğum haftası programları ve Camiler Haftası etkinlikleri ile gönülleri kaynaştırmaya, öğrencilere, gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik yapacağımız manevi programlar ve değerler eğitimi ile onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz.  Kız Kur’an Kurslarına önem vererek   kadınlarımıza ve ailelere, yaz Kur’an Kurslarını aktif hale getirerek çocuklarımıza, hafızlık müesseseleri açarak hafızlığa önem vermeye devam edeceğiz.

    Eskişehir halkına etkin din hizmeti sunmada  çalışan personelimizin yanında Diyanet İşleri Başkanlığımızın üst düzey yöneticilerinden ve uzmanlarından, İlahiyat Fakültelerimizdeki seçkin bilim adamlarından, eğitim camiasında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinden,  İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerinden,  emekli meslektaşlarımızdan ve diğer  ilim adamlarından istifade edilmeye çalışılacaktır.

    Yukarıda ifade ettiğimiz prensipler doğrultusunda Eskişehir’de din hizmetlerinin önderliğini canla-başla yapmayı onur ve şeref olarak kabul ediyorum.Eskişehir’e hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyacağım. Sunacağımız din hizmetinin özelde Eskişehir ilimizin, genelde ülkemizin barış, kardeşlik, aydınlık ve mutluluk dolu geleceğinin inşasında  bir paya sahip  olacağına inanıyorum.  Hizmetlerimizde Cenab-ı Allah’tan yardımını  ve inayetini üzerimizden eksik etmemesini niyaz ediyorum. Sizlerden de yapılacak hizmetlere özverili çalışmalarınızla desteğinizi bekliyorum.  Rabbimden de cümlemizi  daima etkin ve verimli çalışmalar yaparak rızasına ulaştırmasını diliyorum.   Bu inançla sizleri ve Eskişehirli  hemşerilerimi en kalbi duygularımla selamlıyor, her kademede görev yapan  bütün personelimize  hizmetlerinde üstün başarılar diliyorum.  Saygılarımla.

                                                                                                                                           Bekir GEREK

                                                                                                                                     Eskişehir İl Müftüsü