T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Beylikova Müftülüğü

20.12.2016

BEYLİKOVA İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

                                                                                    

 

BEYLİKOVA MÜFTÜLÜĞÜ;

İslam dini inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere  faaliyet gösteren, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Anayasal bir kurumdur. Kuran kursu, müftülük ve lojmanın bulunduğu Üç katlı müstakil müftülük sitesinde hizmet verilmektedir.

KURULUŞ:

Müftülüğümüz, Beylikova’nın İlçe olduğu 1987 yılında kurulmuştur.

AMAÇ:                                                          

İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek ve din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmektir.

MİSYON:                                                       

Toplumun Dini İhtiyaç ve beklentilerine cevap vermek amacıyla İslam Dininin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatmak, inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek ve ibadet yerlerini yönetmektir.

VİZYON:                                                        

Türkiye ve dünyada İslam Dini ’ne ilişkin her hususta referans alınan, en etkin ve saygın kurum olmak.

GÖREVLERİ:                    

İlçe Müftülüklerinin görevleri, yetki ve sorumlulukları Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatı Görev ve Çalışma Yönergesinde tespit edilmiştir.   Ve şunlardır:

 1. İslam Dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek,
 2. İbadet yerleri ile Kur’an Kurslarını yönetmek, düzenlemek ve denetlemek,
 3. Vaaz, hutbe, konferans ve benzeri faaliyetlerle toplumu din konusunda aydınlatmak, dini ve milli bütünlüğü bozucu akımlara karşı gerekli tedbirleri almak, bu konularda yetkili makamlara bilgi vermek,
 4. Dini konularda toplumu aydınlatmak amacıyla cami içinde ve dışında yapılacak vaaz, hutbe, konferans, seminer ve kursların programlarını düzenlemek ve bu işlerde görev alacakları tespit etmek veya izin vermek,
 5. Dini bayramlarda bayramlaşma düzenlemek,
 6. Başkanlık yayınlarının tanıtılması, dağıtımı ve satışı ile ilgili işleri yürütmek,
 7. Ramazan ayı, dini gün ve geceler ile diğer günlerde camilerde yapılacak vaazlar ile okunacak mukabele ve mevlitlerin programlarını yapmak ve bu görevleri yapacakları tespit etmek,
 8. Cami ve Mescitlerde mutat ibadetler dışında yapılacak dini amaçlı diğer faaliyetler ile ilgili talepleri incelemek, uygun görülenlere izin vermek,
 9. Müftülük hizmetleri için ihtiyaç duyulan bina ve tesislerin yapımını sağlamak, bunları yönetmek, temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak,
 10. Kur’an Kursları ile öğrenci yurt ve pansiyonlarının açılışını, eğitim ve öğretim işlerini ve diğer işlemlerini yürütmek,
 11. Hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 12. İhtida edecekler için ihtida merasimi yapmak ve ihtida belgesi vermek,
 13. Medeni kanuna göre akdedilen nikâhtan sonra olmak üzere, isteyenlere evlenmenin dini merasimini icra etmek,
 14. Personelin kadro, atama, nakil, sicil, emeklilik ve diğer özlük işlemlerini yürütmek,
 15. Tahakkuk, tediye ve mali işlerle ilgili hizmetleri yürütmek,
 16. Demirbaş eşya ile diğer araç ve gereçlerin bakım, onarım, koruma, kullanım ve terkini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
 17. Mahalli Basını takip etmek ve gereğini yapmak,
 18. Camilerin temizliği, bakımı, onarımı, çevre tanzimi ve teberrükat eşyası ile ilgili hizmetleri yürütmek,
 19. Cami ziyaretlerinin İslam adabına ve caminin emniyetine uygun bir şekilde Yapılmasını sağlamak; Camilerin avlu ve müştemilatında İslami kurallara uymayan, ibadetin huzurunu ihlal eden her türlü davranışı, satıcılık, dilencilik gibi cemaati rahatsız edici faaliyetler ile görüntü, ses ve çevre kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri almak,
 20. Camilerde toplanacak yardımlar konusunda yardım toplama Mevzuatına ve Başkanlık Talimatlarına göre hareket etmek,
 21. Müftülük çalışma programının hazırlanmasını sağlamak, uygulanmasını takip etmek, istatistiki bilgileri derlemek ve görev alanı ile ilgili konularda araştırmalar yapmak,
 22. Görev alanı ile ilgili konularda yetkili makamlarca verilen diğer işleri yapma                                                

TARİHÇE;

M.Ö. 13. yy.da Anadolu ile birlikte Eti uygarlığı yaşayan Beylikova, aynı yüzyılın sonlarına doğru Trak ve Friglerin akınlarına uğrar. Friglerin en önemli şehri Gordion Beylikova yakınlarında Sakarya üzerindedir. M.Ö. 606 yılında Lidyalılar, Anadolu ve Frigya bölgesine hakim olmuşlardır.

M.Ö. 546 da Lidya Pers hakimiyetine girdi. Sonrasında Roma Devleti, Sezar devrinde Porsuk havzasına hakim olur. XI. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti Kütahya ve Eskişehir'i Türk topraklarına katmıştır. Selçuklular ve Anadolu Selçuklular döneminde bölge ziraat ve savaşlar vesilesi ile hara olarak kullanılmıştır. 1305 yılında Ali Ağa, Topçu Süleyman ve Hail Ağa tarafından Beylikahır kurulmuştur. İlçe, 28 Eylül 1985 tarihinde Beylikova adını almıştır.

Beylikova, 1930 da bucak, 1955 de belediye,  19 Haziran 1987 tarihinde ilçe statüsüne kavuşmuştur.

İlçemiz, İstiklal Savaşı'nda 19 Eylül 1921 tarihinde kurtulmuştur.

Konum;

Kuzeyde Alpu ve Mihalıççık, güneyde Mahmudiye ve Sivrihisar ilçeleri mevcut olup, il merkezinin doğusunda yer alır.

Nüfus Durumu

İlçe nüfusu 2016 verilerine göre 7850 dir. Nüfusun % 90 ı çiftçi, % 5 i esnaf, % 3 ü memur ve % 2 si işçidir. Nüfusun tamamının ana dili Türkçe’dir.

İlçe merkezinde; Köprübaşı, Ata, Yeni ve Yunus Emre olmak üzere 4; merkez haricinde ise (En yakını 3km, en uzağı 22 km olmak üzere) 22 olmak üzere 26 mahallesi bulunmaktadır. Porsuk çayı ilçe merkezinden geçmektedir. İlçede devletimizin tüm kurumları mevcuttur.