24.02.2017

VHKİ SINAVI

VHKİ- HİZMETLİ - AŞÇI SINAV İLANI

T.C.

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

İl Müftülüğü

Sayı    : 95336683-090-

Konu   :Sınav ilanı  

İ  L  A  N

 

İlgi       :Eskişehir Valiliğinin 02.02.2017 tarihli ve 77 sayılı onayı.

İlimiz İlçe Müftülüklerinde münhal bulunan ve aşağıda belirtilen kadrolara sınavla naklen atama yapılacaktır.

1-Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak atabilmek için:

a) Halen Diyanet İşleri Başkanlığında çalışıyor olmak,

b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

d) Kurumca ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar

     kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak,

e) İl içi ve il dışı naklen atanma sürelerini doldurmuş olmak, (Halen V.H.K.İ kadrolarında çalışanlar için)

f) Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olmak,

g) Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 44 maddesinde belirtilen görevde yükselmeye tabi 

    görev gruplarındaki şartları taşıyor olmak.

2- Hizmetli olarak atabilmek için:

 a) Halen Diyanet İşleri Başkanlığında çalışıyor olmak

 b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Halen hizmetli kadrosunda çalışanlarda bu şart aranmaz)

 c) İl içi ve il dışı naklen atanma sürelerini doldurmuş olmak.(Hizmetli kadrosunda çalışanlar için)

d) Yapılacak sınavda başarılı olmak şartı aranacaktır.

3- Aşçı olarak atabilmek için

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika sahibi olmak,

c) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak

Sınava katılmak isteyenler dilekçe ve ekleri (hizmet cetveli, Bilgisayar, ve Aşçılık Sertifikası ) ile 10/03/2017 tarihi mesai bitimine kadar İlimiz Müftülüğüne müracaat edeceklerdir. Birden fazla ilçeye ve ünvana müracaat kabul edilmeyecektir. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 Mülakata katılacak adaylar 14/03/2017 Salı günü saat 08.30’da İlimiz Müftülüğü binasında hazır bulunacaklardır.

İlan olunur. 24/02/2017

                                                                                                              

                                                                                                     Bekir GEREK

                                                                                                            Vali a.

                                                                                                        İl Müftüsü

 

S. NO

SINIFI

UNVANI

İL / İLÇESİ

KADRONUN BULUNDUĞU YER

1           

G.İ.H      

V.H.K.İ       

Günyüzü           

İlçe Müftülüğü                          

2

G.İ.H

V.H.K.İ

Sivrihisar

İlçe Müftülüğü

3

Y.H.S

Hizmetli

Mihalıççık

İlçe Müftülüğü

4

Y.H.S

Hizmetli

Odunpazarı

Bölge Yatılı Erkek K.K.

5

Y.H.S

Aşçı

Odunpazarı

Bölge Yatılı Erkek K.K.