T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Mahmudiye Müftülüğü

25.08.2017

Ek Ders ücretli Kuran Kursu öğrt. Sınavı

T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Müftülüğü
 
Sayı        : 95336683-902-03-
Konu      : Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Sınav  İlanı    
İLAN
 
 İlgi         : Eskişehir Valiliğinin 02/02/2017 tarihli ve 77 sayılı onayı.
            
     İlimiz İlçe Müftülüklerine bağlı Kur’an kurslarında 2017- 2018 eğitim öğretim döneminde ihtiyaç halinde ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere Geçici Kur’an Kursu Öğreticiliği sözlü sınavı yapılacaktır.
 
      SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’ inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşımak,
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (b) bendinde belirtilen
 3. “Ortak  Nitelik” şartını taşımak,
 4. En az İmam-Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,
 5. Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
 6. Tepebaşı ve Odunpazarı İlçelerinde,yüzüne eğitimde görev alacaklar için 2016 yılı KPSS(DHBT)’den 60 ve üzeri puan almış olmak,
 7. Tepebaşı ve Odunpazarı ilçeleri dışındaki diğer ilçelere müracaat edenlerden  yüzüne eğitimde görev alacaklar için 2016 yılı   KPSS (DHBT)’ ye girmiş olmak. (Ancak bu sınavda başarılı olup KPSS(DHBT) puanı  60  ve üzeri alanlar öncelikle görevlendirilecektir.
 8. 4-6 yaş eğitiminde görev alacaklar için 2016 yılı   KPSS (DHBT)’ ye girmiş olmak. (Ancak bu sınavda başarılı olup KPSS(DHBT) puanı  60  ve üzeri alanlar öncelikle görevlendirilecektir.)
        BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME İŞLEMERİ VE DİĞER HUSUSLAR
 1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar en geç 12/09/2017 tarihi mesai bitimine kadar görev almak istedikleri ilçe müftülüğünü belirten dilekçeleri ile birlikte,T.C. kimlik no’lu nüfus cüzdan fotokopisi, diploma fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecektir), 2016 yılı KPSS (DHBT) sınav sonuç belgesi, adli sicil kaydı, varsa 04-06 Yaş Sertifikası fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecektir) ile İl Müftülüğüne müracaat edeceklerdir. Her aday sadece bir İlçe Müftülüğünde görev alma talebinde bulunabilir. Birden fazla ilçe için müracaat edenlerin müracaatları iptal edilip sınava alınmayacaklardır.
 2. 4-6 Yaş grubunda görev almak isteyenler dilekçelerinde belirteceklerdir.
 3. Sınav 13/09/2017 tarihinde ve müracaat durumuna göre izleyen günlerde saat: 08.00’de İlimiz  Müftülüğünde yapılacak olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınava gireceği tarihler ilan bitim  tarihinden sonra İlimiz Müftülüğü eskisehir@diyanet.gov.tr internet adresi “duyurular” bölümünde ilan edilecektir.
 4. Her aday müracaat etmiş olduğu ilçeye göre sınava katılacak olup, başarı sıralaması müracaat etmiş olduğu ilçeye göre belirlenecektir.
 5. Görevlendirmeler, sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle başarı sırasına göre yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde KPSS(DHBT) puanı yüksek olan tercih edilecektir.
 6. Sınav ve görevlendirme süresince İl Müftülüğümüz internet sitesinde yapılacak tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
     SINAV KONULARI
     Yüzüne Eğitiminde görev alacak öğreticiler:
 1. Temel İlmihal Bilgisi (50 puan)
 2. Pedagojik formasyon bilgisi (30 puan)
 3. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği (10 puan)
 4. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu (10 puan)
      4-6 Yaş eğitiminde görev alacak öğreticiler:
 1. Temel ilmihal bilgisi (30 puan)
 2. Çocuk gelişimi ve eğitimi bilgisi (30 puan)
 3. Pedagojik formasyon bilgisi (20 puan)
 4. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği (10 puan)
 5. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu (10 puan)
      İlanen duyurulur. 22/08/2017
 
Not: Diyanet İşleri Başkanlığınca 2016-2017 eğitim öğretim döneminde görev alanlara sınavsız görevlendirilmesi talimatı verilmesi durumunda, talepleri halinde öncelikle bunlara görev verilecektir. Bunların dışında ihtiyaç olması durumunda ise yapılan bu sınavda başarılı olanlara, başarı sırasına göre görev verilecektir. Başkanlıktan 2016-2017 eğitim öğretim yılında görev alanlara sınavsız görev verilmesi talimatı gelmemesi durumunda ise daha önce görev yapanlar dahil görev almak isteyenler bu sınava  müracaat edecekler ve sınava katılacaklardır.